Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6910 f720 500
/teotfw
8292 f8c8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viaszydera szydera
2906 9fd4 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaxnothumanalall xnothumanalall
0628 9c6b 500
Reposted fromcontigo contigo viabesomeoneelse besomeoneelse
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaVostok Vostok
0915 399d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarudaizia rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— Waldemar Łysiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viaskynetpizza skynetpizza
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viaskynetpizza skynetpizza
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromczekoladowa czekoladowa viarudaizia rudaizia
5063 c032 500
Reposted frommiischa miischa viaeazyi eazyi
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaszydera szydera
Live, travel, adventure, bless and don't be sorry.
— Jack Kerouac
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiblameyou iblameyou
6072 b1af
Reposted fromarwen arwen vialekkaprzesada lekkaprzesada
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
3378 3d2e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viavacannes vacannes
2441 3390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl