Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9767 3db4
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
8904 514a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof viaszydera szydera
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
8608 ba64 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaskynetpizza skynetpizza
8005 4daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viaphilomath philomath
1482 e3b0 500
8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.
— Paulo Coelho
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viavacannes vacannes
5147 f6a4
Reposted fromrubinek rubinek viavacannes vacannes
4884 3258
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer

Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Robert Więckiewicz

— za: https://tiny.pl/t18dx
Reposted fromzielono zielono viainsanedreamer insanedreamer
8554 beb9 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompeasorela peasorela viainsanedreamer insanedreamer
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viavacannes vacannes
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viavacannes vacannes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl