Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6494 e312 500
Reposted bywildgirlvongoogenhashbesomeoneelsevacannestrytorunawayjestemjedenmaly-pandziksanitascatarinoditzybruschettaKobajashiDagarhendonaudampfschifffahrtsgesellschaftnotyourstrawberryPuck152jedriq
6473 f97d 500
Kiedy ktoś podaje ci rękę, nie gryź jej. Robiłem to latami. Jedyny skutek jest taki, że przestają ci ją podawać.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
9472 52be 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
W życiu może zdarzyć się wszystko, a zwłaszcza nic.
— Michel Houellebecq
Reposted fromBotwinka Botwinka viaszydera szydera
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapoppyseed poppyseed
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viavacannes vacannes
6765 b22b 500
8710 c8be 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaszydera szydera
6952 6bfe 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viak42 k42
7175 22be
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaszydera szydera
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viaojtam ojtam
7802 6d77 500
Reposted frompaulodaido paulodaido viak42 k42
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie viapoppyseed poppyseed
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl